tumnagel_mobilsida

att hitta utvecklingspotentialen

De flesta vet vad de vill uppnå. Det är också vanligt att såväl visioner som mål är på plats. Däremot har de flesta organisationer bekymmer med att identifiera "huret", alltså hur vi ska nå målen och hur vi ska samarbeta för att uppnå det önskvärda.

Maria Drugge är bra på att hitta "huret", identifiera utvecklingspotentialen och föränkra det i organisationenen, teamet och hos enskilda individer. Inte sällan följer någon form av förändring, vilket kan få det att hetta till en del. Det är vid dessa tillfällen, före, under och efter processen det kan vara klokt och behagligt att ha en extern part som driver arbetet. Maria Drugge är gärna den parten.
 

Min kompetens är en del av lösningen.
era specifika behov och förutsättningar
står för resten.

Varje utvecklings- och utbildningsinsats har likheter oavsett vilka organisationer eller nivåer som berörs. Lika uppenbara är olikheterna. Därför har varje uppdrag  sitt unika upplägg, som alltid görs i samråd med dig som kund.

vanliga uppdrag

  • Utvecklingsinsats i arbetslag och/eller chefsgrupp med fokus att ta nästa steg för att nå effektivitet och produktivitet.
  • Arbetslagsutveckling med målet att lagets enskilda individer ska ha rätt uppdrag utifrån kompetens, förmåga och egenskaper.
  • Konfliktlösning genom process.
  • Utbildning av team eller enskilda medarbetare kopplat till uppsatta mål.
  • Implementering av mål i arbetslag och organisation.