tumnagel_mobilsida

du förväntas leverera. ibland till vilket pris som helst.

Du är chef. Och du har sannolikt en chef, eller i alla fall någon där uppe som förväntar sig att du ska leverera. Kronor och ören. Effektivitet. Resultat.

Du är chef. Och förväntas skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare. De i sin tur förväntar sig att du ska vara en bra ledare, en sån som lyssnar, stöttar och hjälper till i konflikter. En sån som behöver få alla att jobba åt ett och samma håll. Ofta har vi en avundsvärd position. Andra gånger inte. Oavsett förväntas vi leverera, ibland till vilket pris som helst. Inte undra på att vi behöver stöd.

höga förväntningar

När du anlitar Maria Drugge för chefsstöd hoppas jag att du har höga förväntningar både på dig själv och på mig. Har vi bara det förhållningssättet på plats vågar jag lova att vi kan lyckas tillsammans.

dig i fokus för uppdraget

Oavsett skäl till vår kontakt kan du alltid förvänta dig att:

  • Jag utgår från dig och den situation du har i din chefsroll.
  • Jag ger dig professionellt stöd som har sin utgångspunkt i min kompetens och erfarenhet kombinerat med kunskap om lagstyrda rättigheter och skyldigheter.
  • Jag har dig i fokus för uppdraget.
  • Jag ger mitt yttersta.
  • Jag är uppriktig i mina analyser och i dialogen med dig.

vanliga uppdrag

  • Stöd med individuellt fokus till dig som nyligen åtagit dig ett chefsuppdrag eller till dig som är seniorchef med ett uppdrag som går utanför din tidigare erfarenhet. 
  • Stöd till chefer som behöver ändra riktning, genomföra en förändring eller i högre grad arbeta utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv. 
  • Stöd för den egna utvecklingen utifrån det specifika team du förväntas leda mot nya resultat.
  • Chefer som behöver nå nya resultatnivåer utifrån definierade krav vilket förutsätter att medarbetarna effektivt och metodiskt ändrar riktning och förhållningssätt.
  • Chefer som behöver identifiera behov och nästkommande steg för att utveckla teamet och det gemensamma arbetssättet.